ΔΙΚΑΙΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ


Τομείς δραστηριοτήτων


  • Ανάληψη και δικαστική διεκπεραίωση νομικών υποθέσεων.
  • Παράσταση και υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον δικαστηρίων και δικαστικών αρχών.
  • Έρευνα τίτλων ιδιοκτησίας.
  • Παράσταση υπογραφή κατά τη σύνταξη συμβολαιογραφικών εγγράφων.
  • Σύσταση εταιριών.
  • Έκδοση διαζυγίων.
  • Γενικά την παροχή νομικών συμβουλών.


Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης το Δικηγορικό μας Γραφείο έρχεται σε συνεργασία με πλήθος συνεργατών όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές, οικονομολόγους και πλήθος άλλων καταξιωμένων επιστημόνων κατά περίσταση, εντός και εκτός Χαλκίδας , για την όσο το δυνατό καλύτερη και ταχεία διεκπεραίωση των αναλαμβανόμενων υποθέσεων.


Το γραφείο υποστηρίζεται για την πληρέστερη κάλυψη των νομικών αναγκών των πελατών του από Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών και από τις νέες τεχνολογίες. Η διαρκής ενημέρωση της πορείας των υποθέσεων είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Είμαστε στη διάθεση των πελατών μας για την επίλυση των τυχόν αναφυομένων νομικών ζητημάτων.

Τομείς Δικαίου

Yπερχρεωμένα Νοικοκυριά Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις

Δίκαιο Καταναλωτή

Δίκαιο Ακινήτων

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθωτικές Διαφορές

Πιστωτικοί Τίτλοι

Εταιρείες

Σωματεία

Διοικητικό Δίκαιο

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικά Σήματα

Δίκαιο του Διαδικτύου

Εξαλείψεις/Άρσεις Προσημειώσεων/Υποθηκών


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας