ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ


Το γραφείο μας αναλαμβάνει την υποστήριξη νομικών υποθέσεων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας για την επίλυση διαφορών κράτους-διοικουμένου μέσω άσκησης αγωγών, προσφυγών και αιτήσεων ακύρωσης. Παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη, από την απόπειρα εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς (αιτήσεις θεραπείας, ενστάσεις, ιεραρχικές προσφυγές, ενδικοφανείς διαδικασίες, ειδικές διοικητικές προσφυγές) μέχρι την έκδοση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων.


Στα πλαίσια της δραστηριοποίησης το Δικηγορικό μας Γραφείο έρχεται σε συνεργασία με πλήθος συνεργατών όπως συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, λογιστές, οικονομολόγους και πλήθος άλλων καταξιωμένων επιστημόνων κατά περίσταση, εντός και εκτός Χαλκίδας , για την όσο το δυνατό καλύτερη και ταχεία διεκπεραίωση των αναλαμβανόμενων υποθέσεων.


Το γραφείο υποστηρίζεται για την πληρέστερη κάλυψη των νομικών αναγκών των πελατών του από Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών και από τις νέες τεχνολογίες. Η διαρκής ενημέρωση της πορείας των υποθέσεων είναι πρωταρχικό μέλημά μας. Είμαστε στη διάθεση των πελατών μας για την επίλυση των τυχόν αναφυομένων νομικών ζητημάτων.

ΣτΕ 1260/2015: Δέσμευση Τραπεζικών Λογαριασμών κατ' άρθρο 30παρ.5,περ.ε' Ν.3296/2004
Περίληψη: Το κατ'άρθρο 30παρ.5,περ.ε' Ν.3296/2004 μέτρο της δέσμευσης από τη Διοίκηση, τωντραπεζικών λογαριασμών και οποιουδήποτε είδους περιουσιακών στοιχείων,συνεπαγόμενο σοβαρή επέμβαση σε συνταγματικώς προστατευόμενα αγαθά τουελεγχόμενου προσώπου και ειδικότερα στα περιουσιακά δικαιώματα και τη ...
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Κ.Ε.Π.Α.
Από 1η Σεπτεμβρίου 2011καταργήθηκαν όλες οι υγειονομικές επιτροπές πιστοποίησης αναπηρίας πουλειτουργούσαν στους Φ.Κ.Α., στις Νομαρχίες και το Δημόσιο, με εξαίρεση τιςΑνώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.),Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή τ ...
Τομείς Δικαίου

Yπερχρεωμένα Νοικοκυριά Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις

Δίκαιο Καταναλωτή

Δίκαιο Ακινήτων

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθωτικές Διαφορές

Πιστωτικοί Τίτλοι

Εταιρείες

Σωματεία

Διοικητικό Δίκαιο

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικά Σήματα

Δίκαιο του Διαδικτύου

Εξαλείψεις/Άρσεις Προσημειώσεων/Υποθηκών


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας