ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


Τομείς δραστηριοτήτων


  • Δικαστηριακή εμπειρία σε Διαφορές για την διεκδίκηση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης έως του ποσού των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006
  • Εμπειρία στη Διαπραγμάτευση Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών ως προς τη διεκδίκηση αποζημίωσης σε περίπτωση αδικοπραξίας και προσβολής της προσωπικότητας από το Δημόσιο και ν.π.δ.δ. και ιδιωτικές εταιρείες (Τραπεζικές, Ασφαλιστικές, Τηλεπικοινωνιών κλπ)
  • Δικαστηριακή εμπειρία στη Διεκδίκηση Αποζημίωσης από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Νοσοκομεία και λοιπά ν.π.δ.δ. αλλά και ιδιωτικές εταιρείες (Τραπεζικές, Ασφαλιστικές, Τηλεπικοινωνιών κλπ)για βλάβη που δημιουργήθηκε εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων των οργάνων τους
  • Εμπειρία στην εν γένει Διαπραγμάτευση Εξωδικαστικής Επίλυσης Διαφορών με το Δημόσιο, ΟΤΑ, Νοσοκομεία και λοιπά ν.π.δ.δ. κλπ και με ιδιωτικές εταιρείες (Τραπεζικές, Ασφαλιστικές, Τηλεπικοινωνιών κλπ)
Παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις/Παραβίαση Μητρώου 11/Εξωδικαστικός Συμβιβασμός
Παράνομες τηλεφωνικές κλήσεις από τηλεφωνικό πάροχο κατά παραβίαση του Μητρώου 11. Το δικηγορικό γραφείο του Γεωργίου Αλάμπεη, μετά την κατάθεση σχετικής αγωγής με αίτημα την χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, πέτυχε, εξωδικαστικό συμβιβασμό με τον οποίο η εταιρεία τηλεφωνίας αποζημίωσε τελ ...
Τομείς Δικαίου

Yπερχρεωμένα Νοικοκυριά Υπερχρεωμένες Επιχειρήσεις

Δίκαιο Καταναλωτή

Δίκαιο Ακινήτων

Οικογενειακό Δίκαιο

Μισθωτικές Διαφορές

Πιστωτικοί Τίτλοι

Εταιρείες

Σωματεία

Διοικητικό Δίκαιο

Πνευματική ιδιοκτησία

Εμπορικά Σήματα

Δίκαιο του Διαδικτύου

Εξαλείψεις/Άρσεις Προσημειώσεων/Υποθηκών


Ραντεβού

22210 21005


Ελ. Βενιζέλου 32

34100 Χαλκίδα


email: info@alabeis.gr

fax: 2221 500166
Αρχική Όροι Χρήσης Αποτύπωμα


Γεώργιος Α. Αλάμπεης, Δικηγόρος, Χαλκίδας